ZDE SE DŘÍVE NEBO POZDĚJI OBJEVÍ STRÁNKA NEBO ODKAZ NA KTERÝ ČEKÁTE

tzn. toto je stránka která se zobrazí pokud máme něco v plánu nebo na tom právě pracujeme